CECALA

Ing perangan kaca web punika kasedhiyakaken sawetawis kangge wahana gladhen interaktik tumrap para siswa utawi sinten kemawon ingkang pancen ngrumaosi handarbeni, melu hangrungkebi lan mulat sarira hangrasa wani anggenipun mudidaya amrih basa lan budaya Jawi punika saged ngrembaka lan lestari ngantos dumugi kukuting jagad.

 


Our users

Here you can describe a typical user and why this project is important to them. It is good to motivate your visitors so that they come back to your website.


History of project

In this part you can describe the project's history and give reasons for its creation. It is convinient to mention project milestones and honor participating people.


Contact

KI DWIJA ADI, S.PD

PUTRA PANTAI SELATAN (Wisma)
SMA KESATRIAN I SEMARANG (Pangupajiwan)


HP. O85229769543